Omegon-Apochromatischer-Refraktor-Pro-APO-AP-94-517-Triplet-ED-OTA