Omegon-Apochromatischer-Refraktor-Pro-APO-AP-61-360-Triplet-ED-OTA (3)