Omegon-Apochromatischer-Refraktor-Pro-APO-AP-140-910-Triplet-OTA (3)