Omegon-Apochromatischer-Refraktor-Pro-APO-AP-104-650-ED-Triplet-OTA (1)